Buhalterių profesinės atsakomybės draudimas

Buhalterių profesinės atsakomybės draudimas

Informacija apie pajamas ir vykdomą veiklą

-

Įmonės metinė apyvarta iš profesinės veiklos

Penki didžiausi užsakovai:

Užsakovas 1

Užsakovas 2

Užsakovas 3

Užsakovas 4

Užsakovas 5

Informacija apie įmonėje dirbančius darbuotojus

Darbuotojas 1

Darbuotojas 2

Darbuotojas 3

Darbuotojas 4

Darbuotojas 5

Darbuotojas 6

Darbuotojas 7

Teritorijos, kuriose teikiate buhalterines paslaugas (įrašyti procentinę dalį)

Draudimo apsauga

Nuostolių istorija

Reikalavimas 1

Reikalavimas 2

Reikalavimas 3

Reikalavimas 4

Reikalavimas 5

Jūsų kontaktai

Valdykite savo draudimų informaciją! Taip Jūs ir Jūsų turtas bus visada apsaugotas!


Buhalterių profesinės atsakomybės draudimas

Tai draudimas, kuris atlygins žalą, jei dėl buhalterinėje veikloje padarytos klaidos nukentės tretieji asmenys. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas numato, jog buhalterių profesinės atsakomybės draudimas nuo 2013-01-01 yra privalomas. Valstybė, siekdama apsaugoti savo ir visuomenės interesus, tokiu būdu užtikrina nuostolių atlyginimą, jeigu tokie nuostoliai atsirado dėl nekokybiškai suteiktų buhalterinių paslaugų.
Draudimo suma. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme numatyta minimali draudimo suma 2.896 €. Renkantis draudimo sumą reikėtų įvertinti, kokio dydžio įmonėms vykdote buhalterinę apskaitą, kaip brangiai įmonei gali kainuoti Jūsų klaida.
Draudimo įmoka. Ji priklauso nuo to, kiek pas Jus yra dirbančių specialistų (jei Jūs esate juridinis asmuo), kokia turima darbo patirtis, kokia įmonės / apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens metinė apyvarta ir kitokių kriterijų.
Draudimo laikotarpis. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo būti apsidraudę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu visą apskaitos paslaugų teikimo laikotarpį.
Draudimo kaina. Buhalterių profesinės civilinės atsakomybės draudimas metams kainuoja nuo 58 iki 867 € priklausomai nuo veiklos apimčių.