Privatumo pranešimas

1. Įvadas
2. Asmens duomenų rinkimas
3. Asmens duomenų tvarkymas
4. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
5. Asmens duomenų gavėjai
6. Asmens duomenų perdavimas į užsienį
7. Asmens duomenų saugojimas
8. Su asmens duomenimis susijusios teisės
9. Tiesioginė rinkodara
10. Automatizuoti sprendimai
11. Susisiekite su mumis
12. Skundai
13. Pranešimo pakeitimai

1. Įvadas


Aon Baltic yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą. Šis privatumo pranešimas (toliau – pranešimas) atspindi, kaip mes vertiname klientų, verslo partnerių ir kitų asmenų, kurie pateikia asmens duomenis, pasitikėjimą.

Šiame pranešime paaiškinama, kaip Aon Baltic renka, naudoja ir atskleidžia asmens duomenis, įskaitant mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tikslus, kuriais šiuos duomenis naudojame.

Šiame pranešime „Aon Baltic“ (o taip pat „mes“, „mums“ arba „mūsų“) reiškia UADBB „Aon Baltic“, į/k 110591289, Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307, Kaunas, Lietuva, įskaitant susijusias ir patronuojamąsias įmones. „Aon Baltic“ atsako už asmens duomenis, kuriuos renkame iš Jūsų arba apie Jus, ir yra duomenų valdytoja pagal galiojantį duomenų apsaugos įstatymą.

2. Asmens duomenų rinkimas


a. Renkamų asmens duomenų rūšys

Mūsų renkami asmens duomenys priklauso nuo paslaugų pobūdžio. Neskelbtini asmens duomenys (tokie kaip specialiųjų kategorijų duomenys arba duomenys apie nusikalstamas veikas) renkami tik tais atvejais, kai tai griežtai būtina mūsų teikiamoms paslaugoms, ir laikantis galiojančių įstatymų. „Aon Baltic“, kaip duomenų valdytoja, gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:
a) Jūsų tapatybės, kontaktiniai ir su veikla susiję duomenys: vardas, pavardė, asmens tapatybės kortelės numeris, paso numeris, asmens kodas arba socialinio draudimo numeris, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas, veiklos rūšis ir kategorija, kliento statusas.
b) Draudimo liudijimo duomenys: draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data ir galiojimo pabaigos data, kliento suteikto įgaliojimo galiojimo pabaigos data, draudimo suma, draudimo įmokos suma, įmokų mokėjimo data, gautų įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudiko pavadinimas.
c) Draudimo įmokų mokėjimo ir sąskaitos duomenys: mokėtojo vardas ir pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, draudimo įmokos suma, mokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, ar ne, kreditinės arba debetinės kortelės numeris, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar draudimo įmokos mokėjimas atidėtas, ar ne.
d) Apdraustojo ir naudos gavėjų identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens tapatybės kortelės arba paso numeris, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią mokėtina draudimo išmoka), dokumento pavadinimas.
e) Informacija apie Jūsų skolos įsipareigojimus: informacija apie galiojančius draudimo liudijimus (galioja / negalioja / sustabdytas / nutrauktas), skolos suma.
f) Asmens patikrinimo informacija: įtraukimas į sankcijų sąrašą arba viešąjį diskvalifikuotų direktorių sąrašą, anksčiau padaryta arba įtariama nusikalstama veika, neteistumo patvirtinimas, informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis.
g) Vairavimo istorija, pažymėjimai ir draudimo duomenys: informacija apie vairuotojo pažymėjimą, laikotarpis, kuriam pažymėjimas buvo sustabdytas, esamų arba buvusių draudimo liudijimų duomenys, ankstesnė eismo įvykių ir žalų istorija, duomenys apie nuosprendžius už vairuojant padarytus nusižengimus.
h) Pageidavimai dėl rinkodaros ir komunikacijos: interesai ir pageidaujama kalba.
i) Su veikla internete susijusi informacija: informacija apie kompiuterį, įrenginį arba prisijungimą (pvz., IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, unikalus įrenginio identifikatorius), lankantis mūsų interneto svetainėse surinkti duomenys apie naudojimąsi, įrenginio vietos informacija.
j) Socialiniai tinklai: Jūs galite susisiekti su mumis naudojantis socialiniais tinklais arba remiantis socialinių tinklų integracija mūsų svetainėje. Kai susisiekiate su mumis trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose ar naudojatės svetainėje integruotomis socialinių tinklų funkcijomis, suteikiate mums prieigą prie tam tikros Jūsų paskyros socialiniuose tinkluose informacijos (pvz., vardas, el. pašto adresas, nuotrauka, lytis, gimimo data, pranešimai ar mėgstami puslapiai).
Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis socialiniuose tinkluose ar naudodamiesi socialinių tinklų integracija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta internete viešai. Kai kuriuose socialiniuose tinkluose Jūs galite kontroliuoti, kokia Jūsų skelbiama informacija yra viešinama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip kontroliuoti Jūsų privatumo nustatymus, ir kaip trečiųjų šalių socialiniai tinklai tvarko Jūsų asmeninę informaciją, ieškokite informacijos socialinių tinklų privatumo nuostatuose ir naudojimo taisyklėse.

b. Informacijos šaltiniai

Renkame Jūsų asmens duomenis šiais būdais:
a) Jūsų tiesiogiai mums pateikta informacija:
b) Informacija iš Jūsų organizacijos: galime gauti Jūsų asmens duomenų iš organizacijos, kurioje dirbate arba kuriai priklausote, kad galėtume teikti jai paslaugas ir (arba) valdyti Jūsų prieigą prie organizacijos paslaugų ir naudojimąsi jomis.
c) Automatiškai renkami duomenys: Mūsų svetainėse gali būti naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos, be kita ko, siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikytas pagrindinis mūsų svetainės funkcionalumas, kurį vadiname griežtai būtinais slapukais. Taip pat galime norėti nustatyti pirmosios arba trečiosios šalies neprivalomus slapukus, kad pagerintume mūsų svetainių naudojimo patirtį. Norėdami peržiūrėti slapukų kategorijas kiekvienoje iš mūsų svetainių, naudokitės "OneTrust" slapukų pasirinkimo centru, kurį galite rasti mūsų svetainių poraštėje ir (arba) pirmą kartą apsilankę mūsų svetainėse. Užtikriname, kad slapukų naudojimas atitinka vietos teisinius reikalavimus, todėl užtikrinome, kad mūsų slapukų pasirinkimo centro elgsena ir išvaizda būtų pagrįsta jūsų IP adreso geolokacija.
d) Informacijaiš trečiųjų šalių: galime rinkti Jūsų asmens duomenis iš kitų trečiųjų šalių, tokių kaip draudimo įmonės, su kuriomis sudarote draudimo sutartį, perdraudikai, kreditingumo vertinimo agentūros, medicinos specialistai, valstybinės įstaigos, ieškovai, rėmėjai, bendros įmonės arba verslo partneriai, o taip pat patikros ir duomenų tvirtinimo agentūros ir kiti profesionaliųjų konsultavimo paslaugų teikėjai.

c. Kas nutiks, jei nepateiksite asmens duomenų

Jūs privalote pateikti mūsų pagrįstai prašomus asmens duomenis (mums priimtina forma), kad galėtume vykdyti su Jums teikiamomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus, įskaitant teisines prievoles ir priežiūros įstaigų nustatytus įsipareigojimus. Jeigu nepateikiate pagrįstai prašomos informacijos, kuri būtina mums vykdant tokius įsipareigojimus, arba vėluojate ją pateikti, mes galime neturėti galimybės pasiūlyti Jums paslaugas ir (arba) nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą.

d. Jūsų teikiama informacija, susijusi su trečiosiomis šalimis

Kai teikiate „Aon“ duomenis apie kitus fizinius asmenis (pvz., sutuoktinį, sugyventinį, vaiką (-us), išlaikytinius arba kontaktinį asmenį nelaimės atveju), kai taikytina, turėtumėte pateikti šiems asmenims šio pranešimo kopiją iš anksto arba užtikrinti, kaip jie būtų kitu būdu informuoti, kaip „Aon“ naudos jų duomenis. Kai teikiate mums informaciją apie naudos gavėjus, galime paprašyti, kad pateiktumėte aiškų sutikimą jų vardu.

e. Su vaikais susijusi informacija

Mūsų paslaugos neskirtos vaikams, ir mes sąmoningai nerenkame asmens duomenų iš vaikų. Tam tikrų „Aon“ sprendimų linijose gali būti tvarkomi vaikų asmens duomenys, tokie kaip jų gimimo data, adresas ir kita informacija, iš kurios galima nustatyti tapatybę. Ši informacija renkama ne tiesiogiai iš vaikų, bet iš kitų šalių, tokių kaip mūsų klientas, vežėjas arba tiesiogiai iš jūsų, kaip vaiko tėvų arba globėjų (pvz., kad būtų galima nurodyti vaiką kaip naudos gavėją draudimo liudijime).

3. Asmens duomenų tvarkymas


„Aon Baltic“ rinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
a) vertindama Jūsų prašymą gauti paslaugas;
b) siūlydama, administruodama ir valdydama Jums suteiktas paslaugas, įskaitant teikdama pradinį kainos pasiūlymą ir pasiūlymą pratęsti/atnaujinti sutartį bei klientui rūpimą informaciją;
c) vykdydama išsamų patikrinimą, tapatybės, kreditingumo informacijos, bankroto, sankcijų, duomenų patikrinimą, kovos su pinigų plovimu, „pažink savo klientą“ ir kitus verslo patvirtinimus, patikrinimus ir rizikos valdymo agentūrų patikras;
d) vertindama su Jūsų būsimu arba esamu draudimo liudijimu susijusią riziką;
e) tvarkydama mokėjimus, įskaitant Jūsų draudimo įmokos mokėjimus ir tarpinius koregavimus;
f) sudarydama palankesnes sąlygas nusikaltimų prevencijai, išaiškinimui ir tyrimui bei pažeidėjų sulaikymui arba patraukimui baudžiamojon atsakomybėn;
g) vykdydama mūsų susitarimus, aiškindamasi skolininkus ir išieškodama su suteiktomis paslaugomis susijusias nesumokėtas skolas;
h) laikydamasi teisinių prievolių ir vykdydama priežiūros įstaigų nustatytus įsipareigojimus, spręsdama ginčus ir vykdydama jų vykdymo stebėseną;
i) perleisdama klientų sąrašus verslo perėmėjams verslo pardavimo arba reorganizacijos atveju, įskaitant planavimo ir išsamaus patikrinimo tikslais prieš sudarant sandorį ir jį jau sudarius;
j) vykdydama rinkos tyrimus ir aiškindamasi Jūsų nuomonę apie paslaugas mūsų produktų ir paslaugų pasiūlymų tobulinimo, kūrimo ir ruošimo tikslais apskritai, įskaitant mūsų reklamos kampanijų veiksmingumo nustatymą ir verslo veiklos efektyvumo vertinimą.;
k) siūlydama kitus produktus ir paslaugas, kurios gali būti įdomios mūsų esamiems ir potencialiems klientams, mūsų klientus-juridinius asmenis atstovaujantiems asmenims, įskaitant naujienlaiškių, praktinės patirties, reklaminės medžiagos ir kitų pranešimų siuntimą;
l) bendraudama su Jumis ir atsakydama į Jūsų prašymus, užklausas, komentarus ir susirūpinimą keliančius klausimus;
m) vykdydama tyrimus, auditus, teikiant ataskaitas ir kitais verslo operacijų tikslais;
n) vykdydama palyginimus, modeliavimą, rinkos tyrimus ir duomenų analizę, susijusią su naujų ir esamų procesų, produktų ir paslaugų kūrimu ir tobulinimu; ir
o) kviesdama Jus į renginius arba seminarus, įskaitant šių renginių organizavimą ir vykdymą.


4. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai


Visas Jūsų asmens duomenų tvarkymas vykdomas remiantis teisėtais tokios informacijos tvarkymo pagrindais. Dauguma atveju tvarkymas grindžiamas toliau išvardytais pagrindais.
a) Paslaugų sutarties vykdymas: tvarkyti duomenis būtina vykdant sutartį, kurios šalis esate, arba (Jūsų prašymu) imantis veiksmų sudaryti sutartį;
b) Teisinės prievolės ir priežiūros įstaigų nustatyti įsipareigojimai: tvarkyti duomenis būtina laikantis teisinių reikalavimų (pvz., kai mes esame įpareigoti rinkti tam tikrą informaciją apie savo klientus apskaitos ir mokesčių tikslais arba kai privalome pateikti informaciją teismams arba kitoms valdžios įstaigoms).
c) Sukčiavimo prevencija ir atskleidimas: naudosime Jūsų asmens duomenis, įskaitant su apkaltinamaisiais nuosprendžiais arba įtariamais pažeidimais susijusią informaciją, siekdami užkirsti kelią ir atskleisti sukčiavimą, kitus finansinius nusikaltimus ir apskritai nusikalstamą veiklą draudimo ir finansinių paslaugų sektoriuje.
d) Teisėti interesai: Kai kurių jūsų asmens duomenų rinkimas ir naudojimas yra būtinas, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtus komercinius interesus, pvz., vykdyti savo verslą, ypač kai siūlome kitus produktus ir paslaugas, kurie gali jus dominti, arba atlikti rinkos tyrimus, kad apskritai pagerintume savo produktus ir paslaugas. Kai renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis šiuo teisiniu pagrindu, imsimės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad tvarkymu nebūtų pažeidžiamos Jums taikytinais duomenų apsaugos įstatymais suteiktos teisės ir laisvės.
e) Teisiniai reikalavimai: tvarkymas būtinas mums arba trečiosioms šalims norint pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
f) Sutikimas: su Jūsų sutikimu renkame ir naudojame asmens duomenis, susijusius su apkaltinamaisiais nuosprendžiais arba įtariamais pažeidimais, o konkrečiai – siekdami įvertinti su Jūsų būsimu arba esamu draudimo liudijimu susijusią riziką. Be to, galime pasidalyti šia informacija su kitais draudimo rinkos dalyviais ir trečiosiomis šalimis, kai tai būtina norint pasiūlyti, administruoti ir valdyti Jums teikiamas paslaugas, tokiomis kaip draudimo įmonės ir pagal draudimo sutartį atsakomybę prisiimantys draudikai, perdraudikai, brokeriai ir patikros agentūros. Kai renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis kliaudamiesi Jūsų sutikimu, Jūs neprivalote duoti sutikimo ir galite jį vėliau bet kuriuo metu atšaukti. Vis dėlto jeigu atsisakote pateikti informaciją, kurios pagrįstai prašome, kad galėtume suteikti paslaugas, mes galime neturėti galimybės pasiūlyti Jums paslaugas ir (arba) galime nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą. Kai pasirenkate gauti paslaugas iš mūsų, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų renkami ir naudojami šiame pranešimo skyriuje aprašytais būdais. Jūs taip pat sutinkate, kad tokią informaciją Jūsų draudimo liudijimo dokumentuose nurodytas pagal draudimo sutartį atsakomybę prisiimantis draudikas rinktų ir naudotų pirma nurodytu tikslu. Daugiau informacijos apie draudiko privatumo apsaugos metodus skaitykite draudiko pranešime apie privatumo apsaugą jo interneto svetainėje.

5. Asmens duomenų gavėjai


Kai būtina pasiūlyti, administruoti ir valdyti Jums teikiamas paslaugas, dažniausiai dalijamės Jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytų kategorijų gavėjais.
a) „Aon“ viduje: galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su kitomis „Aon“ įmonėmis, prekių ženklais, padaliniais ir patronuojamosiomis įmonėmis šiame pranešime išdėstytais tvarkymo tikslais.
b) Draudimo rinkos dalyviai: draudimo įmonės ir pagal draudimo sutartį atsakomybę prisiimantys draudikai, perdraudikai, brokeriai, tarpininkai ir žalos dydį apskaičiuojantys ekspertai, kai būtina pasiūlyti, administruoti ir valdyti Jums teikiamas paslaugas. Pagal draudimo sutartį atsakomybę prisiimantis draudikas yra draudikas, kuris pasirašo Jūsų draudimo liudijimą ir yra nurodytas Jūsų liudijimo dokumentuose. Daugiau informacijos apie draudiko privatumo apsaugos metodus skaitykite draudiko pranešime apie privatumo apsaugą jo interneto svetainėje.
c) Patikros ir rizikos valdymo agentūros: tokios kaip kreditingumo informacijos, teistumo patikrinimo, sukčiavimo prevencijos, duomenų patvirtinimo ir kitos profesionaliųjų konsultavimo paslaugų agentūros, kai būtina užkirsti kelią sukčiavimui draudimo sektoriuje ir jį atskleisti, o taip pat imtis priemonių įvertinti riziką, susijusią su būsimais arba esamais draudimo liudijimais ir (arba) paslaugomis.
d) Teisės patarėjai, nuostolių dydį apskaičiuojantys draudimo ekspertai ir žalų tyrėjai: kai būtina tirti, pareikšti arba ginti teisinius reikalavimus, draudimo reikalavimus arba kitus panašaus pobūdžio reikalavimus.
e) Sveikatos priežiūros specialistai: pvz., kai ryšium su reikalavimu, atlygintinu pagal Jūsų draudimo liudijimą, pateikiate sveikatos duomenis.
f) Teisėsaugos institucijos: kai būtina sudaryti sąlygas nusikaltimo prevencijai arba išaiškinimui arba pažeidėjų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.
g) Viešosios valdžios institucijos, priežiūros ir valdymo įstaigos: kai mes privalome laikytis savo teisinių prievolių ir priežiūros įstaigų nustatytų įsipareigojimų.
h) Nepriklausomi paslaugų teikėjai: kai mes pagal veiklos rangą perleidžiame duomenų tvarkymo operacijas paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis. Šias duomenų tvarkymo operacijas ir toliau kontroliuojame mes, o jos atliekamos pagal mūsų saugumo standartus ir griežtas instrukcijas.
i) Verslo perėmėjai: kai „Aon“ arba jos paslaugų veikla visa apimtimi arba tam tikra dalimi parduodama kitai organizacijai, ją įsigyja kita organizacija arba ji sujungiama su kita organizacija. Kai asmens duomenys atskleidžiami tokiomis aplinkybėmis, jie toliau naudojami šiame pranešime nustatyta tvarka.
j) Verslo partneriai: bendros įmonės, rėmėjai ir (arba) kiti nepriklausomi verslo partneriai, kurie bendradarbiauja su „Aon“ įgyvendinant projektus, organizuojant renginius, teikiant produktus arba paslaugas. Daugiau informacijos apie jų privatumo apsaugos praktiką rasite jų pranešimuose apie privatumo apsaugą.
k) Vidaus ir išorės auditoriai: kai būtina atlikti bendrovės auditus arba ištirti skundą arba grėsmę saugumui.

6. Asmens duomenų perdavimas į užsienį


Mes vykdome veiklą visame pasaulyje, todėl pasiliekame teisę perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis tvarkyti šiame pranešime išdėstytais tikslais. Ypač galime perduoti tokius duomenis, siekdami siūlyti, administruoti ir valdyti Jums suteiktas paslaugas, o taip pat gerinti savo verslo operacijų veiksmingumą. Įsipareigojame stengtis užtikrinti, kad toks perdavimas atitiktų visus galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus ir numatyti tinkamas tokiais įstatymais fiziniams asmenims numatytų teisių ir laisvių apsaugos priemones.Kai Jūsų asmens duomenis renkame Europos ekonominėje erdvėje (EEE), galime perduoti šią informaciją į šalis už EEE ribų šiame pranešime išdėstytais tvarkymo tikslais. Tokiems atvejams priskirtinas perdavimas į šalis, kurias Europos Komisija (EK) vertina kaip užtikrinančias pakankamą duomenų privatumo apsaugą, ir į kai kurias kitas šalis, kurioms pakankamumo sprendimas netaikomas. "Aon" yra sudariusi grupės vidaus duomenų perdavimo sutartį, kuri reglamentuoja tarpvalstybinį jūsų asmens duomenų perdavimą "Aon" grupėje ir į kurią įtrauktos EK patvirtintos ES standartinės sutarčių sąlygos. Kai perduodame asmens duomenis į šalis, kurioms pakankamumo sprendimas netaikomas, mes įsipareigojame taikyti tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip standartinės EK patvirtintos sutarčių sąlygos. Kai būtina, galime įgyvendinti papildomas technines, organizacines arba sutarčių priemones, siekdami užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį. Prireikus galite kreiptis į mus papildomos informacijos apie šias apsaugos priemones.

7. Asmens duomenų saugojimas


Saugome Jūsų asmens duomenų įrašus, kad galėtume vykdyti veiklą ir laikytis teisinių prievolių bei vykdyti priežiūros įstaigų nustatytus įsipareigojimus. Šie įrašai saugomi nustatytą saugojimo laiką, kuris gali būti ilgesnis negu paslaugų teikimo Jums laikotarpis. Dauguma atvejų mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu reikalaujama galiojančiais įstatymais. Esame įdiegę atitinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad Jūsų asmens duomenys būtų laiku ir nuosekliai saugiai sunaikinti, kai jie tampa nebereikalingi.

8. Su asmens duomenimis susijusios teisės

a) Teisė susipažinti: Jūsų teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos peržiūrėti arba gauti turimų Jūsų asmens duomenų popierinę kopiją.
b) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis arba, kai ginčijamas informacijos tikslumas, papildyti informaciją pranešant, kad Jūs ginčijate jos tikslumą.
c) Teisė reikalauti ištrinti duomenis: teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, ypač kai nebėra būtina toliau juos naudoti.
d) Teisė apriboti duomenų tvarkymą: teisė reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tolesnį tvarkymą, pvz., kai ginčijamas informacijos tikslumas ir Jūs reikalaujate, kad informacija nebūtų naudojama, kol nebus patvirtintas jos tikslumas.
e) Teisė į duomenų perkeliamumą: teisė reikalauti, kad kai kurie Jūsų asmens duomenų aspektai būtų pateikti Jums arba Jūsų nurodytai trečiajai šaliai elektronine forma, kuri leidžia toliau juos naudoti.
f) Teisė nesutikti: teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami, ypač kai manote, kad nebėra pakankamų teisėtų pagrindų mums toliau tvarkyti tokią informaciją.
g) Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara: teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos žr. 9 skyriuje.
h) Teisė atšaukti sutikimą: kai renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
i) Teisė nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu: teisė nesutikti su sprendimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų naudojimu ir priimtais išimtinai automatizuotomis priemonėmis.   
j) Teisė pateikti skundą priežiūros įstaigai: teisė skųstis atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros įstaigai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos žr. 12 skyriuje.

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad kai kuriomis iš 8 skyriuje aprašytų teisių galima pasinaudoti tik tam tikromis aplinkybėmis (pvz., kai Jūsų prašymas neprieštarauja teisės aktams). Be to, galime paprašyti pateikti papildomos informacijos, norėdami nustatyti Jūsų tapatybę ir kitais saugumo sumetimais. Jeigu mes negalime įvykdyti Jūsų prašymo pasinaudoti kuria nors Jūsų teise pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mes Jums parašysime ir paaiškinsime atsisakymo priežastį. Galite pasinaudoti pirma nurodytomis teisėmis kreipdamiesi į mus šiame pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis. Kiek įmanoma, visuomet stengsimės kuo greičiau atsakyti į Jūsų prašymus ir užklausas arba pranešime, kad reikia pateikti papildomos informacijos.

9. Tiesioginė rinkodara


Naudosime Jūsų asmens duomenis siųsdami Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus (pvz., el. paštu arba SMS) apie mūsų paslaugas ir produktus, kurie, mūsų manymu, gali būti Jums įdomūs. Suteiksime Jums galimybę rinktis, ar norite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, tuo metu, kai kreipsitės arba užsiregistruosite gauti paslaugas. Be to, galite bet kuriuo metu pakeisti rinkodaros nuostatas kreipdamiesi 11 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu pasirinksite negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, mes vis tiek galime, kai būtina, siųsti Jums su paslaugomis susijusius pranešimus.

10. Automatizuoti sprendimai


Kai kreipiatės arba užsiregistruojate gauti paslaugą, galime atlikti tikralaikį automatizuotą vertinimą, siekdami nustatyti, ar Jūs atitinkate reikalavimus gauti tokią paslaugą. Automatizuotas vertinimas reiškia automatizuotai, naudojantis technologijų priemonėmis (pvz., kompiuterinės sistemos), nedalyvaujant žmogui atliekamą vertinimą. Jo metu išanalizuojami Jūsų asmens duomenys ir atliekamos kelios patikros, pvz., kreditingumo istorijos, bankroto būsenos patikrinimas, vairuotojo pažymėjimo ir už eismo taisyklių pažeidimus gautų nuobaudų patikrinimas, ankstesnės žalų istorijos patikrinimas ir kiti sukčiavimo prevencijos patikrinimai. Jeigu nustatoma, kad Jūsų prašymas gauti paslaugą neatitinka tinkamumo kriterijų, jis gali būti automatiškai atmestas, o Jūs gausite apie tai pranešimą prašymo teikimo procese. Vis dėlto, kai sprendimas priimamas naudojantis Jūsų asmens duomenimis išimtinai automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę jį užginčyti ir paprašyti, kad mes persvarstytume šį klausimą ir pateiktume jį peržiūrėti darbuotojui. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, turite susisiekti su mumis.

11. Susisiekite su mumis


Jeigu turite klausimų dėl šio pranešimo turinio arba pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus suteiktų teisių, prašymų arba skundų, susisiekite su mumis el. paštu dpobaltic@aon.com

„Aon Baltic“
Karaliaus Mindaugo pr. 35,
44307, Kaunas
Lietuva.

12. Skundai


Jeigu likote nepatenkinti, kaip išnagrinėjome Jūsų skundą, turite teisę pateikti šį klausimą atitinkamai savo šalies duomenų apsaugos priežiūros įstaigai:

Lietuva:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445,
Faks. (8 5) 261 9494,
El. paštas ada@ada.lt

13. Pranešimo pakeitimai


Šis pranešimas nevertintinas kaip susitarimas, ir mes pasiliekame teisę pagrįstai kartkartėmis jį koreguoti, siekdami užtikrinti, kad jame būtų tiksliai atspindėta, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis. Apie šio pranešimo atnaujinimą arba pakeitimus būsite informuoti. Turėtumėte periodiškai peržiūrėti šį pranešimą ir įsitikinti, kad suprantate, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

Šis pranešimas buvo atnaujintas 2023 m. gruodžio 7 d.
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.