Projektuotojo profesinės atsakomybės draudimas

Projektuotojo profesinės atsakomybės draudimas

Statytojas (užsakovas)

-

Informacija apie įmonėje dirbančius darbuotojus

Darbuotojas 1

Darbuotojas 2

Darbuotojas 3

Darbuotojas 4

Darbuotojas 5

Darbuotojas 6

Darbuotojas 7

Bendra projektavimo darbų suma pagal statinio projektų pasirašytas rangos sutartis

Atliekamos statinio projekto dalys

Atliekamų statinio projektų struktūra (įrašyti procentinę dalį)

Penki didžiausi darbai, atlikti per paskutinius 3 metus

Darbas 1

Darbas 2

Darbas 3

Darbas 4

Darbas 5

Atsakomybė, prisiimama pagal pasirašytas statinio projektų projektavimo darbų rangos sutartis

Klausimai apie konkretų statinio projektą (reikia pildyti, jeigu planuojama drausti tik civilinę atsakomybę vienam projektui atskirai)

Draudimo sumos, besąlyginės išskaitos (franšizės)

Jūsų kontaktai

Valdykite savo draudimų informaciją! Taip Jūs ir Jūsų turtas bus visada apsaugotas!


Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, kuri kilo dėl projektuotojo klaidos.