Projektuotojo profesinės atsakomybės draudimas

Statytojas (užsakovas)

Įrašykite įmonės pavadinimą arba vardą bei pavardę (jei dirbate pagal individualios veiklos pažymą).

Įrašykite įmonės arba asmens, vykdančio projektavimo veiklą, kodą.

Pasirinkite projektavimo paslaugas vykdančios įmonės statusą. Jei veiklą vykdote kaip privatus asmuo, turite pasirinkti "Individuali veikla pagal pažymą"

Įveskite arba pakoreguokite automobilio savininko (valdytojo) savivaldybę, taip, kaip nurodyta techniniame pase, t.y. pagal registracijos vietą, kurią nurodėte pildydami duomenis pradžioje.

Įveskite arba pakoreguokite automobilio savininko (valdytojo) adresą taip, kaip nurodyta techniniame pase, t.y. pagal registracijos vietą, kurią nurodėte pildydami duomenis pradžioje. Įvedus pirmąsias 3 raides, sistema Jums pasiūlys galimus Miesto/Gyvenvietės pavadinimus, iš kurių galėsite pasirinkti tinkamą.

Įveskite arba pakoreguokite automobilio savininko (valdytojo) adresą taip, kaip nurodyta techniniame pase, t.y. pagal registracijos vietą, kurią nurodėte pildydami duomenis pradžioje. Įvedus pirmąsias 3 raides, sistema Jums pasiūlys galimus gatvės pavadinimus, iš kurių galėsite pasirinkti tinkamą.

Nurodykite namo numerį.

Nurodykite buto numerį.

Įrašykite visų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių. Jei dirbate pagal individualios veiklos pažymą, rašykite "1".

Įrašykite visų įmonėje dirbančių projektuotojų skaičių. Jei dirbate pagal individualios veiklos pažymą, rašykite "1".

Įrašykite įmonės įsteigimo metus arba datą, nuo kada individualiai pradėjote teikti projektuotojo paslaugas.

Informacija apie įmonėje dirbančius darbuotojus

Darbuotojas 1

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 2

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 3

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 4

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 5

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 6

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Darbuotojas 7

Įrašykit įmonėje dirbančio darbuotojo vardą ir pavardę. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, vieną kartą įrašykite savo vardą bei pavardę.

Įrašykite šio darbuotojo pareigas. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite "projektuotojas".

Įrašykite šio darbuotojo išsilavinimą (vidurinis, profesinis, aukštasis). Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite savo išsilavinimą.

Įrašykite šio darbuotojo darbo patirtį. Jei vykdote individualią veiklą pagal pažymą, įrašykite bendrą savo darbo patirtį.

Bendra projektavimo darbų suma pagal statinio projektų pasirašytas rangos sutartis

Įrašykite, kiek pajamų praėjusiais metais gavote iš projektavimo veiklos. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kiek pajamų jau gavote šiemet iš projektavimo veiklos. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kiek pajamų iš projektavimo veiklos gauti planuojate per artimiausius 12 mėnesių. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Atliekamos statinio projekto dalys

Atliekamų statinio projektų struktūra (įrašyti procentinę dalį)

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro ši konkreti projektavimo veikla.

Įrašykite, kiek procentų nuo Jūsų veiklos sudaro kita projektavimo veikla.

Išvardinkite kitus atliekamus, tačiau aukščiau neišvardintus projektavimo darbus.

Penki didžiausi darbai, atlikti per paskutinius 3 metus

Darbas 1

Įrašykite užsakovo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kokius projektavimo darbus atlikote šiam užsakovui. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite projektavimo darbų vertę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Darbas 2

Įrašykite užsakovo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kokius projektavimo darbus atlikote šiam užsakovui. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite projektavimo darbų vertę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Darbas 3

Įrašykite užsakovo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kokius projektavimo darbus atlikote šiam užsakovui. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite projektavimo darbų vertę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Darbas 4

Įrašykite užsakovo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kokius projektavimo darbus atlikote šiam užsakovui. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite projektavimo darbų vertę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Darbas 5

Įrašykite užsakovo įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite, kokius projektavimo darbus atlikote šiam užsakovui. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Įrašykite projektavimo darbų vertę. Užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik draudimo pasiūlymo rengimui.

Ar sudaromos rašytinės sutartys su profesinių paslaugų užsakovais?

Atsakomybė, prisiimama pagal pasirašytas statinio projektų projektavimo darbų rangos sutartis

Ar sudaromos sutartys su profesinių paslaugų subrangovais?

Ar sutartyse, sudarytose su subrangovais numatoma jų pareiga draustis profesinės civilinės atsakomybės draudimu?

Klausimai apie konkretų statinio projektą (reikia pildyti, jeigu planuojama drausti tik civilinę atsakomybę vienam projektui atskirai)

Įrašykite projekto pavadinimą, adresą.

Įrašykite užsakovo pavadinimą arba vardą, pavardę ir adresą.

Įrašykite projekto rūšį: statybos, rekonstravimo arba atnaujinimo projektas.

Įrašykite planuojamą projekto įgyvendinimo datą.

Įrašykite planuojamą statybos darbų kainą.

Apytiksliai parašykite, kiek procentų visos statybos sumos bus skirta tik pastatų statybai.

Nurodykite, kokia yra projektavimo darbų kaina.

Įrašykite datą, kada ketinate pradėti projektavimo darbus.

Įrašykite datą, kada ketinate baigti projektavimo darbus.

Įrašykite statybų pradžios datą.

Įrašykite planuojamą statybų pridavimo datą.

Trumpai aprašykite technines projekto sąlygas.

Trumpai aprašykite geologines projekto sąlygas.

Nurodykite gruntinio vandens lygį statybų vietoje.

Aprašykite pamatų būklę (jei ruošiate rekonstrukcijos projektą).

Prašome pateikti išsamų aprašymą apie šalia būsimos statybvietės esančius statinius ar kitą turtą, kuris galėtų nukentėti dėl klaidų statinio projekte.

Ar Jūsų įmonė anksčiau buvo sudariusi bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį?

form 34 field project question 16 tooltip

Įrašykite draudimo bendrovės pavadinimą.

Įrašykite draudimo sutarties pabaigos datą.

Įrašykite draudimo sumą, kuri nurodyta galiojančiame polise.

Trumpai aprašykite aplinkybes apie žalą, įvykusią dėl Jūsų profesinės kaltės.

Nurodykite, jei šiuo metu vyksta procesai dėl Jūsų profesinės veiklos, kuri galėjo sukelti žalą tretiesiems asmenims.

Draudimo sumos, besąlyginės išskaitos (franšizės)

Įrašykite planuojamo projekto vertę eurais.

Įrašykite planuojamą projektavimo ir statybų trukmę.

Įrašykite, kokios draudimo sumos vienam įvykiui pageidaujate.

Įrašykite, kokios draudimo sumos pageidaujate visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

Įrašykite, kokios besąlyginės išskaitos (franšizės) pageidaujate.

Jūsų kontaktai

Įrašykite savo telefono numerį.

Įrašykite savo el. pašto adresą.

Įrašykite, jei turite dar kokių nors pageidavimų ar pastabų.

© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, kuri kilo dėl projektuotojo klaidos.