draudimas.lt - Rules Index

Draudėjas patvirtina, kad buvo informuotas apie tai, jog draudimo brokerių bendrovė Aon Baltic apdoroja ir / arba perduoda trečiosioms šalims Draudėjo pateiktus asmens duomenis, įskaitant asmens identifikavimo (klasifikavimo) kodus, kurie yra būtini bendrovės Aon Baltic įsipareigojimų vykdymui pagal draudimo sutartį su Draudėju bei pagal įstatymų nuostatas.
Draudėjas yra informuotas, kad bendrovė Aon Baltic laikys Draudėjo asmens duomenis tiek, kiek reikės įvykdyti sutartinius ir įstatymų numatytus Aon Baltic įsipareigojimus. Draudėjas patvirtina, kad visi pateikti asmens duomenys yra teisingi ir nepažeidžia kitų asmenų teisių; be to, Draudėjas prisiima visišką atsakomybę už neteisingų ar nepilnų duomenų pateikimą.
Jei Draudėjas pateiks kitų asmenų asmens duomenis, tuomet jis privalės gauti tokių žmonių sutikimą naudoti jų asmens duomenis šiam tikslui. Privatumo politikoje, Portalo taisyklėse, ir Slapukų politikoje
Draudėjas sutinka, kad jo kontaktinė informacija būtų išsaugota, siekiant iš anksto užpildyti kontaktinę formą pagal numatytuosius reikalavimus, kai jis kitą kartą apsilankys portale.