Straipsnio nuotrauka 2015-12-11

Nuostolių atlyginimas dėl nematerialaus turto praradimo

Draudimo bendrovė "Ergo" pastebi, jog vis dažniau klientai pageidauja apdrausti nematerialų turtą - vertybinius popierius, sutartis, banko korteles, netgi nuotraukas ar restorano meniu. Suprantama, jog praradus šiuos, iš pirmo žvilgsnio, nedidelę materialinę vertę turinčius, daiktus, rūpesčių po patirto nelaimingo atsitikimo - begalės.
Pravartu žinoti, jog draudimo bendrovės atlygina tik išlaidas, susijusias su šių daiktų atkūrimu, bet ne patirtą moralinę žalą. Tarkime, jog gaisro metu sudegė šeimos nuotraukų albumas. Tokiu atveju galima tikėtis, kad draudikas padengs išlaidas, susijusias su naujų nuotraukų atspausdinimu, tačiau tuo atveju, jei nėra išlikusios laikmenos, iš kurios būtų galima šias nuotraukas atkurti - moraliniai praradimai nebus padengti.

Draudimo ekspertai rekomenduoja turėti svarbių dokumentų kopijas ir jas saugoti ne namuose. Taip pat pasidaryti nuotraukų, iš kurių būtų galima įsitikinti, koks turtas buvo turėtas prieš nelaimingą atsitikimą. Tai ypač svarbu, kuomet draudimo bendrovei pateikiamas prarasto turto sąrašas, o nuotraukos yra labai reikšmingas buvusio turto įrodymas.

Kartais klientai nerimauja, jog prarasta vagystės ar gaisro atveju turto draudimo sutartis gali tapti kliūtimi gauti draudimo išmoką. Tačiau “Ergo” atstovai ramina, jog identifikuoti, turtas apdraustas ar ne, yra gana lengva, mat vienas sutarties egzempliorius visuomet yra pas draudiką, o be to, visi sutarties duomenys saugomi ir elektroninėje laikmenoje.

ERGO informacija